Samarbeten

Många uppdrag genomförs i team där jag eller någon annan leder teamet och arbetet. Under perioder har jag även projektanställda medarbetare. Sammansättningen baseras alltid på uppdragets omfattning och krav. Genom alla uppdrag har jag etablerat ett omfattande nätverk med samarbeten både i Sverige och internationellt. Jag är professionell medlem i flera organisationer inom mina arbetsområden t.ex. European Evaluation Society, Effektfullt, International Association of Facilitators (IAF), och Outcome Mapping Learning Community.

Är du intresserad av att ingå i mitt nätverk? Skicka ditt CV till anders@orgdev.se