Om Anders

Jag har de senaste 20 åren varit engagerad i att utveckla, leda och stötta organisationer till att bli mer effektiva, förbättra styrning och ledning samt leverera bättre resultat. Mitt huvudsakliga fokus har varit inom den offentliga sektorn (främst skola/utbildning) samt inom internationellt utvecklingssamarbete (bistånd). Jag har även omfattande erfarenhet av frivilligorganisationer av olika slag (bistånd, fredsrörelser, idrottsorganisationer m.fl.).

Före mitt arbete som konsult har jag haft styrelse-, lednings- och utvecklingsuppdrag i verksamheter som jag nu arbetar inom. Jag har varit verksam i flera frivilligorganisationer och arbetat med kommunalt och regionalt utvecklingsarbete.

Totalt har jag utfört över 100 uppdrag i över 27 olika länder. Jag utför dels uppdrag på egen hand men ofta även som en del i team med andra, där mitt omfattande nätverk av samarbetspartners och medarbetare finns att tillgå.

Under tidigare erfarenheter finns ett urval av organisationer jag arbetat med de senaste åren. För mer information om tidigare anställningar, frivilliguppdrag samt utbildning så kolla gärna på min LinkedIn-sida.