Uppdrag i Malaysia och Kenya

Av | 14 december, 2022

Hösten har rasat på i hög takt. Utöver arbete ”på hemmaplan” med kompetensförsörjning inom den framväxande batteriekonomin har jag även haft chansen till spännande utvärderingar i Malaysia och Kenya.

Det finns verkligen så många organisationer som kämpar under tuffa förhållanden att driva på för mänskliga rättigheter runt om i världen. Dessa är ofta oerhört hårt granskade (av sådana som mig och mitt team) men gör mirakel med små resurser. Min ambition i sådana uppdrag är alltid att ha ett formativt förhållningssätt i arbetet och att i granskningen/utvärderingen hjälpa organisationerna utvecklas och stärkas i sitt arbete och i sina system.