”Ställ om eller försvinn”

Av | 29 maj, 2022

Det är titeln på det kapitel jag och Fredrik Zeybrandt, Utbildningschef på Göteborgsregionen, gemensamt har författat i den nyutkomna antologin Denna sköna nya värld : Arbetsliv och arbetsmarknad i digitaliseringens tid. I kapitlet behandlas behovet för medarbetare att ställa om sina kompetenser i en alltmer föränderlig värld och vad (det formella) utbildningssystemet måste lösa för att det ska bli möjligt.