Göteborgsregionen och Moldavien i fokus

Av | 25 oktober, 2020

Denna märkliga coronahöst är trots allt väldigt spännande för mig. Sedan många år har jag gjort uppdrag med kapacitetsutveckling och stöd till civilsamhället i Moldavien, via Svenska ambassaden. Även om man inte kan resa dit för närvarande så fortsätter uppdragen där. Under hösten väntar bl.a. coaching av den nytillträdda styrelsen och ledningsgruppen för Ecovisio samt att hjälpa Moldaviens enda/största organisation för HBTQ-rättigheter, GENDERDOC-M, med att ta fram en ny/uppdaterad strategisk plan för verksamheten. Allt arbete sker 100 % online, ibland med tolk, så det gäller att utveckla och förfina sina arbetsmetoder till att passa in.

På hemmaplan annars full fart med det nystartade Göteborgsregionens kompetensnav och fokus på kompetensutveckling i fem utsatta branscher. Vi har precis, tillsammans med RISE, lanserat en testbädd för digital infrastruktur och livslångt lärande. Det kan man läsa om här.